I.

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza
KLIKNJ

II.

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Placu Narutowicza
KLIKNIJ