Napisz do nas:
nowyplacnarutowicza@um.warszawa.pl

 

18.08.2016
Witam serdecznie,
Jako mieszkaniec okolicy Placu Narutowicza bardzo żywo interesuję się przebudową placu jak i ustaleniami co do jego finalnego kształtu. Dawno nie pojawił się żaden komunikat na stronie placnarutowicza.pl a mówi się, że po wpisaniu placu na listę zabytków przebudowa została anulowana. Z tego też względu będę wdzięczny za krótką informację co do faktycznego stanu prac nad przebudową placu.
Z pozdrowieniam,
Gustaw

Odpowiedź:

Modernizacja placu jest aktualna i potrzebna. Jest to inwestycja miejska, której nie będzie prowadzić, ani nadzorować dzielnica Ochota. Z naszych informacji wynika, że obecnie Biuro Architektury Urzędu m.st. Warszawy zleciło przygotowanie projektu budowlanego modernizacji placu Narutowicza. Inwestycja jest planowana na lata 2017-18.

 

26.02.2016
Dzień dobry, 
Biorąc pod uwagę zła sytuację parkingowa (specyfika zabudowy vs zagęszczenie mieszkancow)  na Starej Ochocie w tym w szczególności na obszarze sąsiadującym z Placem Narutowicza, oraz jednocześnie powstajacy gruntowny plan przebudowy placu chciałbym uzyskać informację czy planowane jest przy tej okazji co najmniej stworzenie studium opłacalności budowy parkingu podziemnego pod terenem Placu? Biorąc pod uwagę oficjalne plany rządowe umożliwiające w realnej przyszłości podniesienia stawek godzinowych opłat w ramach Strefy Płatnego Parkowania m st Warszawa studium opłacalności mógłoby wykazać niższe niż w chwili obecnej poziomy opłacalności przedsięwzięcia.  Dodatkowo nie będzie lepszego momentu niż gruntowna przebudowa placu za co najmniej 25 mln zł.
 
Z poważaniem, T.B.
 
Odpowiedź:
 
Dzień dobry,
Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi uwagami. W porozumieniu z Biurem Architektury Urzędu m.st. Warszawy, w którym aktualnie znajduje się projekt przebudowy placu Narutowicza, informujemy, że:
  • Zakres opracowań przygotowywanych w ramach Koncepcji technicznej przebudowy placu Narutowicza nie przewiduje wykonania studium opłacalności budowy parkingu podziemnego pod placem Narutowicza.
  • Niebawem zakończą się prace nad koncepcją techniczną przebudowy tego placu. Aktualnie opracowywana koncepcja, będąca rozwinięciem  zwycięskiej pracy konkursowej z 2013 r., uwzględnia opinie ekspertów zgłaszane  przez przedstawicieli jednostek miejskich (Tramwaje Warszawskie, , Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Zarząd  Transportu Miejskiego, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych) i zawierać będzie odniesienia do postulatów składanych przez  mieszkańców oraz lokalne stowarzyszenia.
  •  Ostatnio rozważany i zaprezentowany mieszkańcom wariant koncepcji, wypracowany z udziałem przedstawicieli ww. gremiów, uwzględnia możliwość docelowego ograniczenia roli komunikacyjnej ul. Grójeckiej w kolejnych etapach przebudowy układu drogowego tej ulicy (na odcinku od ul. Wawelskiej do pl. Zawiszy ), w szczególności możliwość częściowego ograniczenia ruchu kołowego po realizacji rozbudowy Al. Jerozolimskich do dwóch pasów ruchu  w każdą stronę, z ewentualnym wykorzystaniem trzeciego pasa na miejsca postojowe. Wynikiem takiego rozwiązania byłoby zwiększenie liczby miejsc postojowych w rejonie placu Narutowicza.