Plan dla placu Narutowicza
19 lutego 2016
Zaczyna się ważny etap w życiu placu Narutowicza - sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu. 
 
Wnioski można składać do 9 marca w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
(Marszałkowska 77/79, 00-693 Warszawa) osobiście lub pocztą.

Szczegóły w załączniku
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności