Prezentacja przebudowy pl. Narutowicza
26 stycznia 2016

Do 15 lutego 2016 r. czekaliśmy na Państwa opinie pod adresem ochota.konsultacjespoleczne@um.warszawa.pl. Otrzymaliśmy ponad 70 opinii. Wiele z nich prezentowało zbiorcze stanowisko grup mieszkańców.

Wyraźnie zarysowanym wątkiem była przede wszystkim kwestia pętli tramwajowej, za której zachowaniem w zredukowanej formie wypowiadała się znaczna część mieszkańców. Kontrowersje budziły plany budowy pawilonów oraz regulacje związane z organizacją ruchu w rejonie placu. W swoich opiniach mieszkańcy opowiadali się również za zachowaniem istniejącej na placu zieleni oraz nowymi nasadzeniami w obrębie modernizowanego terenu.


26 stycznia odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne, na którym zaprezentowano koncepcję przebudowy przygotowaną przez Konsorcjum firm DAWOS i LUWE Architekci. Przygotowanie omawianej koncepcji poprzedziły półroczne konsultacje społeczne przeprowadzone w 2011 r., dzięki którym powstały wytyczne do ogłoszenia w 2013 roku konkursu architektonicznego. Autorem najlepszej pracy konkursowej jest właśnie Pracownia Projektowa Dawos. Koncepcja uwzględnia współczesne trendy urbanistyczne zakładające uspokojenie ruchu kołowego i oddanie przestrzeni publicznej w większym procencie pieszym. Chodzi o to, aby plac Narutowicza przestał być zaniedbanym punktem przesiadkowym, a zaczął spełniać funkcje miejsca, do którego warto przyjść i gdzie będzie można wypocząć wśród zieleni podziwiając przedwojenne założenia architektoniczne Kolonii Lubeckiego. Jest szansa, że plac Narutowicza wreszcie stanie się wizytówką Ochoty i zarazem jednym z najpiękniejszych placów Warszawy. Sporo rzeczy jeszcze wymaga doprecyzowania – zwłaszcza kwestie komunikacyjne, ale wydaje się, że pierwszy raz w powojennej historii mamy szansę na korzystną modernizację serca naszej dzielnicy.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności